Cancer registries
czech english

Publications

  • Grell P, Hejduk K, Vyzula R. Klinický registr BREAST. Klinická onkologie 2012, 25(3): 216–218.
  • Slavíček L, Benešová V, Hejduk K, Bortlíček Z. Bevacizumab u karcinomu prsu - zhodnocení údajů českého klinického registru BREAST. 17. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA, Bratislava, 17.–18. 5. 2012.