Onkologické registry
czech english

Výsledky a odborné výstupy

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientek s karcinomem prsu, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odbornou radou projektu BREAST (viz dokument Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP).

Publikace

Analytický report k 15. 9. 2015

Analytický report k 9. 3. 2015

Analytický report k 6. 10. 2014 / 23. 10. 2014

Analytický report k 7. 4. 2014

Analytický report k 30. 9. 2013

Analytický report k 25. 3. 2013